Ikon biocach04-01

Biocaching – Vinnare – Open Stockholm Awards 2014

Typ av idé: mobilapplikation

Stadie: idé, vinnare av Open Stockholm Awards 2014, kategori Bästa lösning för miljö och hållbarhet

Rättighet: fri användning, upphovsman Jacob Landin

Påbörjad: 2014

Biocashing är en spelinspirerad utmaning som syftar till att få användaren att se och upptäcka djur och växter i omgivningen. Genom sin smartphone utmanas användaren att upptäckta nio utvalda djur på varje level. Vilka djur som användaren ska upptäcka beror dels på vilket geografiskt område hen befinner sig i, vilket level användaren har uppnått och vilken tid det är på året. På level 1, under sommaren i storstaden kan det exempelvis handla om att hitta en stadsduva, en ek, en gräsand osv, medan det på level 5 i norrlands glesbyggd kan handla om att hitta en ripa, masurbjörk och fjällräv.

I appen presenteras varje art som ingår i den nuvarande utmaningen kortfattat med text, bild och eventuellt läte för att underlätta att hitta arten. Det framgår också var den kan vara lättast att finna.

När användaren hittar en art som ingår i den nuvarande utmaningen, bockas denna av i appen. Möjligheten finns, men det är inte ett tvång, att ta en bild av fyndet eller kommentera det. Appen taggar platsen geografiskt och återrapporterar detta till en databas.  Användaren kan då välja att dela ut detta i sociala medier för att skapa en social aspekt, likt geocashing.

Biocaching har alla möjligheter att bli en global företeelse och Stockholms stad har möjlighet att vara först och gå i fronten av ett helt nytt sätt för medborgarna att njuta av sin omgivning.

Appen har flera syften:

  • Den bidrar till att användaren kan lära sig mer om sin direkta omgivning. Och eftersom ökad kunskap vilket i sin tur leder till en mer hållbar utveckling av staden.
  • Den bidrar till att användaren söker upp miljöer som hen annars kanske inte skulle ta sig till i jakten på en specifik art. Detta bidrar i sin tur till att öka kunskapen om de positiva värden som alla miljöer besitter.
  • Den bidrar till att, på ett övergripande plan, inventera arterna som ingår i utmaningarna. Eftersom tjänsten inte kräver foto eller andra bevis på lägre levels är det vetenskapliga värdet mindre men skulle kunna användas som en fingervisning i form av trend eller tendens över tid.

Appen kan användas av förskolor och skolor som ett läromedel inom naturvetenskap, där eleverna redan tidigt skulle kunna lära sig grunderna i artbestämning och nyckling.

Produktbeskrivning

Vinnare av Open Stockholm Awards 2014 i kategorin ”Bästa lösning för miljö och hållbarhet”. Motiveringen lyder:

I klassen Bästa lösning för miljö och hållbarhet är det vinnande bidraget både nyskapande och innovativt genom att det lyfter fram och synliggör naturvärden i vår urbana miljö. Det vinnande bidraget är en spelinspirerad utmaning som syftar till att få användaren att se och upptäcka djur och växter i omgivningen. Appen väcker naturintresset och ger kunskap om vilka växter och djur som finns i Stockholm. Målgrupp för appen är allmänheten men också skolor och förskolor.

Vinnaren i klassen Bästa lösning för miljö och hållbarhet är Biocaching.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli den första att skriva en recension “Biocaching – Vinnare – Open Stockholm Awards 2014”