Finansiering och andra tips

Här finns ett antal länkar till potentiella medfinansiärer och andra aktörer som kan vara nyttiga i ditt entreprenörskap.

 

Inför företagsstarten:

www.verksamt.se

www.startupstockholm.se

www.nyforetagarcentrum.org

www.innovationonline.se/

www.almi.se

www.tillvaxtverket.se

www.vinnova.se

 

Nätverk och samarbetsytor för start-ups:

www.sisp.se/ 

www.sup46.com/

www.stockholm.impacthub.net/

www.stockholminnovation.com/

 

Möjliga investerare (utöver din bank):

www.almi.se

www.gv.com/

www.indexventures.com/

www.dfjesprit.com/

www.actoncapital.de/

www.wellington-partners.com

www.conor.vc/

www.eequity.se/

www.earlybird.com/

www.lakestar.com/

www.eventures.vc/

www.industrifonden.se/

www.leksellsocialventures.com/

www.openoceancapital.com/

www.inventure.fi/

www.cdongroup.com/

www.bauermedia.com/

www.moorcap.com/

www.octopusinvestments.com/

www.standardventures.com/

www.susaventures.com/

www.taxam.se/

www.zouk.com/

www.cowboy.vc/

www.hhc.nu/

www.northzone.com/

www.creandum.com/

www.investorbycrowd.se/sv/

www.capensor.se/

www.skonborg.se/

www.servisen.se/

 

No comments yet.

Kommentera